Hasznos információk!

B kategóriával vezethetők:


A 3500 kg-ot meg nem haladó megendetett legnagyobb ösztömegű gépkocsi , amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű
Az előző pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengetett legnagyobb ösztömeget meg nem haladó könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes ösztömege legfeljebb 4250 kg
Az első pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb ösztömeget meghaladó nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény , feltéve , hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb ösztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes ösztömege legfeljebb 3500 kg

Utánfutóval történő közlekedés, manőverezés:


Vontatás közben a következőket kell szem előtt tartani:
a nagyobb tömeg miatt csökken a gyorsító képesség, rosszabb a fékhatás, nő a féktávolság (fék nélküli vontatmányok esetén), esetleg nagyobb fékpedál erőt kell kifejteni, a járműszerelvény hosszabb a megszokottnál, kanyarodás közben nyomeltérésre kell számítani, a járműszerelvényre vonatkozó KRESZ előírásait kell betartani, pl. sebességre vonatkozóan
Amennyiben hátramenet végzése szükséges,iktassuk ki ráfutó féket (ha van ilyen), és kezdjük el a tolatást. Ha a gépkocsi, a pótkocsi, vagy a rakomány sajátosságából adódóan nem megfelelő a hátralátás, írányító személyt kell felkérni.
Tolatáskor a pótkocsi haladási irányával ellentétesen kell kormányozni a becsuklást megelőző pillanatig, majd visszaforgatva a kormányt írányítsuk a pótkocsit a kívánt haladási irányba. Ha már becsuklott a szerelvény előrébb kell állni és korigálni a műveletet.

Autópálya matrica utánfutóra


Autópálya használatakor, amennyiben a személygépjármű és utánfutó együttes tömege a 4250 kg-ot meghaladja, vagy a személyi gépjármű D2-es kategóriájú,illetve 7 főnél többet szállít, úgy köteles az utánfutó forgalmi rendszámára e-matricát vásárolni.

Utánfutó vontatásakor a megendetett legnagyobb sebesség


Autópályán: 80 km/h
Autóúton: 70 km/h
Lakott területen kívül: 70 km/h
Lakott területen belül: 50 km/h

Az utánfutó vontatás személyi feltételei


Az első nemzetközi engedély kategória megszerzésétől számított két éven belül számít a vezetői engedély kezdőnek. Kezdő vezetői engedéllyel "B" , "C" vagy "D" kategóriás bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható.
Például ha egy 14 éves fiatal "AM" kategóriás vezetői engedélyt szerez, a 17 évesen megszerzett "B" kategóriás vezetői engedélye már nem minősül kezdőnek, ez esetben pótkocsit vontathatnak. Akinek a "B" kategória az első nemzetkőzi kategória, az a vezetői engedély megszerzésétől számolva, két évig pótkocsit nem vontathat.
Fontos figyelembe venni a pótkocsi megengedett legnagyobb ösztömegét, ugyanis ha ez az érték maximum 750 kg, akkor könnyű pótkocsinak minősül.
Ha a megengedett legnagyobb ösztömeg a 750 kg-ot meghaladja, már nehéz pótkocsiként vesz részt a forgalomban.
A "B" kategóriás vezetői engedéllyel akár személygépkocsit, akár 3500 kg alatti kis-tehergépkocsit vezetünk, az alábbi megengedett legnagyobb ösztömeget kell figyelembe venni.
Könnyű pótkocsi vontatása esetén a járműszerelvény (mindkét jármű) megengedett legnagyobb ösztömege összeadva ( a forgalmi engedélyben F1 kód ) nem lehet több mint 4250 kg (3500 + 750).
Amennyiben a vezető ettől nagyobb tömegű járműszerelvényt kíván vezetni, a vezető engedélyét ki kell terjesztenie "B + E" kategóriával.

Utánfutó rakodás


A rakományt egyenletesen és úgy kell elhelyezni, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa, és úgy legyen rögzítve, hogy le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék, az elkerülhetetlennél nagyobb zajt és szennyeződést ne okozzon. A rakomány elhelyezésénél a pótkocsi súlypontváltozását figyelembe kell venni. A pótkocsi kapcsoló feje a vonóhorgot 45 kg-nál nagyobb erővel nem terhelheti. Nemcsak nagy terhelést nem adhat a vonó járműnek a vonóhorgon keresztűl, de annak hátsó részét sem emelheti meg, mert akkor a járműszerelvény vezethetősége jelentős mértékben megváltozik, ezért a vonóhorog terhelése mindig történjen meg.