6771.Szeged,Makai út 172 Tel: 36 70 6247788

Utánfutó rakodás

A rakományt egyenletesen és úgy kell elhelyezni, hogy a jármű stabilitását számottevően ne rontsa, és úgy legyen rögzítve, hogy le ne essék, ki ne ömöljék, továbbá olyan módon legyen lefedve (letakarva), hogy le ne szóródjék, az elkerülhetetlennél nagyobb zajt és szennyeződést ne okozzon. A rakomány elhelyezésénél a pótkocsi súlypontváltozását figyelembe kell venni. A pótkocsi kapcsoló feje a vonóhorgot 45 kg-nál nagyobb erővel nem terhelheti. Nemcsak nagy terhelést nem adhat a vonó járműnek a vonóhorgon keresztűl, de annak hátsó részét sem emelheti meg, mert akkor a járműszerelvény vezethetősége jelentős mértékben megváltozik, ezért a vonóhorog terhelése mindig történjen meg.