6771.Szeged,Makai út 172 Tel: 36 70 6247788

Bérleti szerződés

Bérleti szerződés

 

 

Amely létre jött a Tempo Hungary 2015 KFT. Szeged, Makai út 172. Cégjegyz.sz: 06-09-022061  

 

mint bérbeadó, valamint név……………………………………………………

lakcím…………………………………………………………..………….szem.ig.sz.……………….

szgk.rendszáma:………………………telefonszám……………………………, mint bérlő között.

Bérbe adott utánfutó rendszáma :………………………………………………

Bérleti idő kezdete: ………………… Bérleti idő vége:  ……………………….

1, az utánfutót a Bérbeadó kifogástalan műszaki állapotban adja át a Bérlőnek. A Bérlő köteles az utánfutót rendeltetésszerűen használni, a közlekedési előírásokat és a súlyokra vonatkozó előírásokat betartani. Az utánfutón szállítható maximális súly: 500 kg.

2, a bérlési idő alatt keletkezett károkat a Bérlő köteles a Bérbeadónak megtéríteni. Defekt esetén a Bérlő saját költségén köteles intézkedni a hiba elhárításáról.

3, amennyiben a Bérlő nem tudja visszaszolgáltatni az utánfutót, mert azt ellopták, megsemmisült, vagy teljesen használhatatlanná vált, akkor a bérleti szerződésben szereplő utánfutó teljes értékét köteles megtéríteni, ami 300.000 Ft ponyvás utánfutó esetén: 370.000 Ft.

4, a Bérlő nem adhatja át másnak az utánfutót használatra. Amennyiben a bérlési idő alatt más személy közlekedett az utánfutóval, az ez idő alatt keletkezett károkat is a Bérlő köteles megtéríteni a Bérbeadónak.

5, a Bérlő köteles az utánfutót ugyanolyan tiszta állapotban visszahozni, mint amilyen állapotban elvitte, ellenkező esetben a Bérbeadó 1.000,- Ft tisztítási költséget számol fel.

6, a Bérlő a kikölcsönzött utánfutó és forgalmi engedély átvételét aláírásával igazolja.

7, a Bérbeadó megtagadhatja az utánfutó bérbeadását, ha bérleti díj kifizetését, vagy az utánfutó rendeltetésszerű használatát, illetve állagának megóvását nem látja biztosítottnak.

8, a Bérlő tudomásul veszi, hogy az autópálya használatakor, amennyiben a személygépjármű és utánfutó együttes tömege a 4250 kg-ot meghaladja, illetve a gépjármű M1 (7 személy szállításánál többre alkalmas jármű esetén ), vagy N1 besorolású (tehergépkocsi) úgy köteles az utánfutó forgalmi rendszámára e-matricát vásárolni.

9, külföldre az utánfutó, csak a Bérbeadó külön engedélyével vihető

10, amennyiben a Bérlő 5 napnál hosszabb időre kívánja bérelni az utánfutót, úgy a bérleti díjat köteles előre kifizetni.

11, a szerződő felek a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogi viták elbírálására kikötik a Szegedi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Szeged, 2016, ….hó…….nap