6771.Szeged,Makai út 172 Tel: 36 70 6247788

B kategóriával vezethetők:


  • A 3500 kg-ot meg nem haladó megendetett legnagyobb ösztömegű gépkocsi , amely a vezetőn kívül legfeljebb nyolc utas szállítására tervezett és gyártott gépjármű
  • Az előző pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengetett legnagyobb ösztömeget meg nem haladó könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes ösztömege legfeljebb 4250 kg
  • Az első pont szerinti gépkocsiból és 750 kg megengedett legnagyobb ösztömeget meghaladó nehéz pótkocsiból álló járműszerelvény , feltéve , hogy a pótkocsi megengedett legnagyobb ösztömege nem haladja meg a vontatójármű saját tömegét. E járműszerelvény megengedett legnagyobb együttes ösztömege legfeljebb 3500 kg