6771.Szeged,Makai út 172 Tel: 36 70 6247788

Az utánfutó vontatás személyi feltételei

Az első nemzetközi engedély kategória megszerzésétől számított két éven belül számít a vezetői engedély kezdőnek. Kezdő vezetői engedéllyel "B" , "C" vagy "D" kategóriás bejegyzéssel pótkocsi nem vontatható.

Például ha egy 14 éves fiatal "AM" kategóriás vezetői engedélyt szerez, a 17 évesen megszerzett "B" kategóriás vezetői engedélye már nem minősül kezdőnek, ez esetben pótkocsit vontathatnak. Akinek a "B" kategória az első nemzetkőzi kategória, az a vezetői engedély megszerzésétől számolva, két évig pótkocsit nem vontathat.

Fontos figyelembe venni a pótkocsi megengedett legnagyobb ösztömegét, ugyanis ha ez az érték maximum 750 kg, akkor könnyű pótkocsinak minősül.

Ha a megengedett legnagyobb ösztömeg a 750 kg-ot meghaladja, már nehéz pótkocsiként vesz részt a forgalomban.

A "B" kategóriás vezetői engedéllyel akár személygépkocsit, akár 3500 kg alatti kis-tehergépkocsit vezetünk, az alábbi megengedett legnagyobb ösztömeget kell figyelembe venni.

Könnyű pótkocsi vontatása esetén a járműszerelvény (mindkét jármű) megengedett legnagyobb ösztömege összeadva ( a forgalmi engedélyben F1 kód ) nem lehet több mint 4250 kg (3500 + 750).

Amennyiben a vezető ettől nagyobb tömegű járműszerelvényt kíván vezetni, a vezető engedélyét ki kell terjesztenie "B + E" kategóriával.